På Muskelbyrån finns olika yogaformer, vilken är din favorit? Här finns kundaliniyoga, mediyoga och yinyoga. Ibland hålls även kurser i migränyoga och gravidyoga. Det finns också meditationsträffar och olika mindfulness eller stresskurser. Håll dig uppdaterad om olika workshops eller events här på hemsidan. Snabbast får du nyhter genom Facebook eller vårat nyhetsbrev.

Kropp, själ och sinne i balans

- Katrin Sjöström

Vi lever i en tid av snabba, stora och intensiva förändringar i vår tillvaro. Det blir allt viktigare, för var och en av oss, att finna metoder för fysisk, mental och emotionell flexibilitet. Den uråldriga yogatraditionen är en utmärkt källa till detta för den moderna människan. Du väljer själv vad du vill få ut av ditt yogautövande. Vill du ha en allsidig fysisk träning för hela kroppen får du det från yogan. Vill du ha en genomgripande och effektiv stresshantering så hittar du det i yogan. Vill du behålla eller återfå din hälsa, då är yoga ett utmärkt verktyg för detta. Traditionellt var dock yoga en väg till insikt om verklighetens sanna natur.

De gamla mästarna insåg att för att vi som människor ska kunna bli fullständigt lyckliga behöver vi få en fördjupad självinsikt. Det innebär att det i yogan finns tekniker för den som vill komma i kontakt med sig själv bortom masker och mönster. Steg för steg genom regelbundet yogautövande finns möjligheten att öka din medvetenhet och närma dig den du verkligen är. Det blir på samma gång en väg till att finna din fulla potential som människa. Yoga kan alltså praktiseras för att skapa hälsa och balans i kropp, sinne och själ, samt för att utveckla varje enskild människas fulla potential. Yoga betyder "att länka samman". Det syftar på yogautövarens möjlighet att utveckla sitt personliga medvetande, så att det kan länkas samman på andra nivåer av medvetande.

Yoga utövas idag i många olika former varav Kundaliniyoga är en. Kundaliniyogans kraftfulla och effektiva tekniker hölls hemliga för gemene man/kvinna genom årtusenden innan Yogi Bhajan bröt mot detta 1969 då han började undervisa öppet i U.S.A. Kundaliniyoga är en dynamisk form av yoga som omfattar kroppsställningar, rörelsemönster, handpositioner, andningstekniker, fokuseringstekniker, mantran(ljud/vibrationer) och olika typer av meditationer. Alla de delar som traditionellt ingår i yoga återfinns i Kundaliniyoga. Kundaliniyoga är ett enhetligt system som ger energi, självkännedom och hälsa, såväl fysiskt, mentalt som emotionellt. Den bidrar till att skapa balans mellan anspänning och avslappning, och formen passar för alla åldrar och fysiska förutsättningar.

Kundaliniyoga fungerar utmärkt som friskvård för dagens människa, eftersom den arbetar på hela organismen med goda och förutsägbara resultat även på kort tid. Den har med stor framgång används terapeutiskt mot en mängd olika besvär och sjukdomstillstånd t ex stress, högt blodtryck, ryggproblem, migrän, utmattningssyndrom, ätstörningar, fibromyalgi, beroenden och kognitiva problem. Många av effekterna av Kundaliniyogans rika skatt av yogapass och meditationer finns vetenskapligt dokumenterade. Men det är bara Du som kan avgöra vad dessa tekniker genom eget regelbundet utövande kan ge Dig i termer av välbefinnande, transformation, balans och ökad medvetenhet. Det är Dina egna upplevelser av yogan som för Dig framåt, med Din yogalärare som guide på vägen.

Från Sveriges Kundaliniyogalärares Riksförbund

Kundaliniyoga är även källan till mediyoga. Har du tidigare erfarenhet av mediyoga så kommer du känna igen dig!
MediYoga (medicinsk yoga) är en modern, svenskutvecklad, yogaform. Den kommer ur och har sina rötter i kundaliniyogan, men det är inte exakt samma sak. Det är två seperata system. MediYoga representerar idag en egen självständig gren på yogaträdet. MediYoga har, bland annat, tagit bort, modifierat och lugnat ner olika moment i kundaliniyogan för att övningarna ska fungera för människor med olika begränsningar. Vi utgår från kudaliniyogans grundsyn på människan som energivarelse och har lånat in ett mindre antal pass och meditationer ur denna mäktiga tradition som enligt sin internationella lärarmanual inte är en terapeutisk yogaform för våra moderna sjukdomar.

MediYoga är utvecklad under kliniskt/terapeutiskt arbete med människor på IMY och via kursverksamhet med tiotusentals deltagare på flera hundra svenska arbetsplatser sedan början av 1996. Detta yogiska system är också utvecklat utifrån resultaten av hundratals vetenskapliga studier över hela världen på olika former av yoga, bland dem ett halvt dussin svenska studier på Kundaliniyoga, bl.a. på Karolinska Institutet, Danderyds sjukhus och i Stockholms Universitets regi.

Den medicinska yogan som innefattar ett hundratal olika pass och meditationer, indelade i åtta olika grupper, är ett utpräglat terapeutiskt system som kan användas vid rehabilitering för grupper med olika behov, t.ex. astmatiker, utbrända, personer med olika former av ryggproblem, hjärtproblem, sömnstörningar, ätstörningar, Parkinson, migrän m.fl. – och samtidigt skräddarsys för den enskildes specifika och unika behov. Fysiska övningar och ställningar kombineras med andnings- och koncentrationstekniker. Enkla yogapass kombineras med djupverkande meditation för att så som en integrerad helhet skapa specifika terapeutiska effekter och utifrån yogans grundläggande intention verka för en djup, direkt och energimässig balans på alla plan. Alla övningar utförs alltid med utgångspunkt utifrån individens förmåga och kapacitet. Även svårt utmattade och kroniskt sjuka personer kan delta i utövandet av medicinsk yoga.

Självklart kan man delta utan att ha några speciella besvär. Mediyoga är ett bra sätt att lossa på spänningar eller bara ha en avslappnad stund och fokusera inåt, något som vi alla behöver i vårt stressade samhälle.

Källa: Göran Boll, Institutet för Medicinsk Yoga
Yinyoga är precis som annan yoga – men helt och hållet tvärtom. Denna yogastil är gentligen inte någon yoga utan mera en slags qi-gong. Yinyogan fokuserar nämligen på yindelarna i kroppen så som skelett, bindväv, ligament och inre organ och de så kallade meridianerna. De mycket enkla ställningarna utförs alltid liggande eller sittande. Till skillnad från de flesta andra yogastilar låter yinyoga dina muskler slappna av helt. Du stannar i varje ställning under flera minuter och praktiserar samtidigt medveten närvaro. I yinyogan stretchar vi inte, vi drar inte och vi vill undvika att hålla kroppen i ytterlägen. Vi slappnar av och låter kroppen vara och kommer på så sätt mycket djupare. Yinyoga är alltså ett utmärkt komplement till annan fysisk aktivitet såsom löpning, styrketräning och andra mer dynamiska och yogastilar. Den lämpar sig även bra för dig som inte kan eller orkar träna något annat.

Källa: text lånad från min lärare Magdalena Mecweld